Как провезти в самолете монитор, телевизор или другую аппаратуру?